ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลสอบ O-NET ปี 2557
ผลสอบ O-NET เปรียบเทียบปี 2556-2557

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32.5 KB
ผลสอบ O-NET ปี 2557 (รายบุคคล)

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 51 KB
ผลสอบ O-NET ปี 2557 (ระดับกลุ่ม)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB