ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานกลุ่มโรงเรียนตำบลหนองบัว
ระเบียบสวัสดิการกลุ่มตำบลหนองบัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB
สัญญากู้เงินสวัสดิการกลุ่มตำบลหนองบัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39 KB
โครงการแข่งขันกีฬาระดับตำบล (ของบเทศบาล)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37 KB
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.5 KB
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ตำบลหนองบัว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
กำหนดการทัศนศึกษาคณะครูโรงเรียนในตำบลหนองบัว ปี 2558

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46 KB